Юрко Іздрик

RSS канал автора
Поделиться:
Иллюстрация № 1 читать онлайн КулЛиб


UA
Ю́рій Рома́нович І́здрик (* 16 серпня 1962, Калуш Івано-Франківської обл.) — український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проекту «Четвер». Живе і працює у Калуші. Один із творців станіславського феномену.
Юрко Іздрик народився в м. Калуші на Івано-Франківщині. По закінченні школи вступив на навчання у Львівський політехнічний інститут на механіко-технологічний факультет. У студентські роки вивчав історію мистецтва, відвідував публічні лекції з мистецтвознавства, грав у рок-гурті (має початкову музичну освіту), брав участь у постановках самодіяльного студентського театру. Закінчивши інститут у 1984 р., почав працювати інженером на Івано-Франківському заводі автоматизованих ливарних машин (1984–1986), згодом — у Калуському науково-дослідному інституті галургії (1986–1990).
Наприкінці 80-их років активно включився у мистецьке життя: брав участь у численних офіційних та неофіційних мистецьких акціях, виставках, співпрацював з обласною комсомольською газетою. У 1989 р. розпочалася історія легендарного журналу — «Четвер». Перші два номери були самвидавними. У 1990 р. на одному з мистецьких заходів познайомився з Юрієм Андруховичем, що стало визначальним у житті автора. Юрко запропонував Андруховичу разом випускати «Четвер», на що той одразу ж погодився. Кілька років митці працювали над журналом разом. Дружні стосунки Ю.Андрухович та Ю.Іздрик підтримують до сьогодні.
Перші твори письменника з'явилися друком у самвидавних випусках журналів «Четвер» та «Відрижка» (Польща). В останньому надруковані перші вірші. Після літературного дебюту ненадовго перериває письменницьку творчість. Окрім редакції «Четверга», починає активно займатися малярством (1990–1994). Про це свідчить участь у численних художніх виставках. Поміж цим займається художнім оформленням книжок і журналів. Втім, поступово повертається до письменницької діяльності. Деякий час захоплюється театром, пише інсценівки. У 1994 році остаточно повертається до літературної творчості та діяльності. У перервах між написанням книг співпрацює з газетою «День», продовжує редагувати «Четвер», займається музикою. У 2008 р. з'явився останній 30-ий номер журналу «Четвер», видавництво якого поки що призупинено. Тривале метання поміж музикою, візуальним мистецтвом і літературою на сьогоднішній день вирішується на користь першого, хоча продовжує писати вірші та працює над виданням вуличного журналу «Просто неба». Вже другий рік поспіль займається спільним музичним проектом з поетом та музикантом Григорієм Семенчуком «DrumТИатр».
* * *
RU
Юрий Романович Издрык (* 16 августа 1962, Калуш Ивано-Франковской обл.) — украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта «Четвер». Живет и работает в Калуше. Один из создателей станиславского феномена.
Юрко Издрык родился в г. Калуше Ивано-Франковской обл. По окончании школы поступил в Львовский политехнический институт на механико-технологический факультет. В студенческие годы изучал историю искусства, посещал публичные лекции по искусствоведению, играл в рок-группе (имеет начальное музыкальное образование), участвовал в постановках самодеятельного студенческого театра. Окончив институт в 1984 г., начал работать инженером на Ивано-Франковском заводе автоматизированных литейных машин (1984—1986), затем — в Калушском научно-исследовательском институте галургии (1986—1990).
В конце 80 -х годов активно включился в художественную жизнь: участвовал в многочисленных официальных и неофициальных акциях, выставках, сотрудничал с областной комсомольской газете. В 1989 г. началась история легендарного журнала — «Четверг». Первые два номера были самиздатовские. В 1990 г. на одном из культурных мероприятий познакомился с Юрием Андруховичем, что стало определяющим в жизни автора. Юрко предложил Андруховичу вместе выпускать «Четверг», на что тот сразу же согласился. Несколько лет писатели работали над журналом вместе. Дружеские отношения Ю.Андрухович и Ю.Издрык поддерживают до сих пор.
Первые произведения писателя появились в печати в самиздатовских выпусках журналов «Четвер» и «Отрыжка» (Польша). В последнем напечатаны первые стихи. После литературного дебюта ненадолго прерывает писательское творчество. Кроме редакции «Четверга», начинает активно заниматься живописью (1990—1994). Об этом свидетельствует участие в многочисленных художественных выставках. В то же время занимается художественным оформлением книг и журналов. Впрочем, постепенно возвращается к писательской деятельности. Некоторое время увлекается театром, пишет инсценировки. В 1994 году окончательно возвращается к литературному творчеству и деятельности. В перерывах между написанием книг сотрудничает с газетой «День», продолжает редактировать «Четвер», занимается музыкой. В 2008 г. появился последний 30-й номер журнала «Четвер», выпуск которого пока приостановлен. Длительные метания между музыкой, визуальным искусством и литературой на сегодняшний день решается в пользу первого , хотя продолжает писать стихи и работает над изданием уличного журнала «Просто неба». Уже второй год подряд занимается общим музыкальным проектом с поэтом и музыкантом Григорием Семенчуком «DrumТИатр».

Блог: http://izdryk-y.livejournal.com/Сортировать по:

Автор

АМтм
Книга - Юрко  Іздрик - АМтм (fb2) читать без регистрации

Современная проза  

Воццек & воццекургія
Книга - Юрко  Іздрик - Воццек & воццекургія (fb2) читать без регистрации
Бібліотека журналу Четвер
Острів КРК та інші історії
Книга - Юрко  Іздрик - Острів КРК та інші історії (fb2) читать без регистрации
Подвійний Леон. Іsтоrія хвороби
Книга - Юрко  Іздрик - Подвійний Леон. Іsтоrія хвороби (fb2) читать без регистрации
Флешка-2GB
Книга - Юрко  Іздрик - Флешка-2GB (fb2) читать без регистрации
de profundis
100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки
Книга - Софія  Андрухович - 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки (fb2) читать без регистрации

О любви   Современная проза  

Жлобологія
Книга - Юрій  Андрухович - Жлобологія (fb2) читать без регистрации

Публицистика   Современная проза